ANASAYFA - 2016/2017 PAZARLAMA YILI İLK ALTI AY DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2016/2017 PAZARLAMA YILI

İLK ALTI AY DEĞERLENDİRMESİNE

İLİŞKİN DUYURU

2016/2017 pazarlama yılında (PY) ülke toplam A kotası bir önceki PY’ye göre % 6 artışla 2 milyon 650 bin ton olarak tahsis edilmiştir. 4634 sayılı Şeker Kanunun 3 üncü maddesi gereğince bu miktarın % 10'u (265 bin ton) nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreten şirketlere, % 90'ı ( 2 milyon 385 bin ton) pancar şekeri üreten şirketlere ayrılmıştır.

Şirketler, 2016/2017 PY’de tahsis edilen şeker kotalarının hammaddesi olan pancarı temin etmek üzere çiftçiler ile bir önceki yıla göre % 17 artışla 21 milyon 77 bin ton pancar sözleşmesi yapmışlardır. Bu çerçevede bir önceki PY’ye göre % 18 artışla yaklaşık 322 bin hektar alanda pancar ekimi yapılmıştır.

Pancar üretimi bir önceki yıla göre % 22 artışla 19 milyon 593 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Üretilen bu pancar miktarı son 15 yılın zirvesidir.

Buna bağlı olarak 2016/2017 PY’de bir önceki PY’ye kıyasla yaklaşık % 30 artışla 2 milyon 559 bin ton pancar şekeri üretimi gerçekleşmiştir . Bu üretim miktarı son 15 yılın en yüksek şekeri üretim miktarıdır . Ayrıca bu PY’de de önceki PY’lerde olduğu gibi yurt içi şeker talebi, ülkemiz çiftçisinin ürettiği pancardan üretilen şeker ile tamamen yurtiçinden karşılanacaktır.

Yine tamamlanan son iki pazarlama yılına göre 2016/2017 PY’de C şekeri üretiminde ciddi oranda bir artış yaşanmış ve yaklaşık 80 bin ton C şekeri üretimi yapılmıştır.

İçinde bulunduğumuz PY’nin ilk altı ayı sonu itibarıyla 2016/2017 PY’de yurt içi satış miktarı bir önceki PY’ye göre yaklaşık % 15 artışla 982 bin 519 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde 263 bin 488 ton NBŞ üretimi gerçekleşmiştir. Aynı dönem içerisinde 130 bin 441 ton yurt içine 136 bin 792 ton yurt dışına olmak suretiyle NBŞ satışı gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Şeker Kurumu