ANASAYFA - Kurumumuz Tarafından, "Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum İçin Bir Str..

Kurumumuz Tarafından, "Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum İçin Bir Strateji Hazırlanması" Konulu Toplantıda Avrupa Birliği Ve Türkiye Şeker Sektörleri İle Mevzuatına İlişkin Bir Sunum Yapıldı.

AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assistance) ile desteklenen "Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum İçin Bir Strateji Hazırlanması" projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Eylül 2017 tarihinde Ankara Mövenpick Hotel’de gerçekleştirilen paydaş toplantısına Kurumumuzu temsilen Sektörel Araştırmalar Grup Başkanı Fatih YILDIRIM ve Şeker Kurumu Uzmanı Yusuf Ozan ÜZGÜN tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda paydaş kurumların temsilcileri tarafından, temsil ettikleri kurumların mevzuatları ile AB mevzuatı arasındaki farkları ortaya koyan sunumlar yapılmıştır.

Sunumlar, AB Ortak Piyasa Düzeni’nin Türkiye’deki ilgili paydaş kurumları olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, TÜİK, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Şeker Kurumu temsilcileri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şeker Kurumu’nun sunumu Sektörel Araştırmalar Grup Başkanı Fatih YILDIRIM tarafından gerçekleştirilmiş olup, sunumda, Avrupa Birliği şeker sektörü ve mevzuatı ile Türkiye Şeker Sektörü ve mevzuatı hakkında bilgiler aktarılmıştır.