ANASAYFA - Avrupa Birliği Mahsul İzleme Birimi Kasım ayı raporunda AB genelinde pancar veri..

Avrupa Birliği Mahsul İzleme Birimi Kasım ayı raporunda AB genelinde pancar verimini kademeli olarak düşürdü.

Avrupa Birliği Ürün İzleme Birimi (MARS) Kasım ayı güncel raporunda, Avrupa Birliği'ndeki ortalama şeker pancarı veriminin 2016 hasat yılında Ekim tahmini olan 73,82 ton/ha'dan hafif bir düşüşle 73,76 ton/ha olacağı tahmin ediliyor, ancak hala geçen yılın değeri olan 71,89 ton/ha'lık verimin % 2,6 üzerindedir. Eğer bu gerçek-leşseydi, 71,83 ton/ha olan beş yıllık ortalama verimin % 2,7 üzerinde olurdu. MARS, bu yıl genel performansa katkıda bulunan iki ana faktörle birlikte şeker pancarı için 2016 yılının iyi bir yıl olduğunu belirterek bu faktörleri;

Son on yılda başta ileri yönetim ve tarımsal teknolojik yeniliklerin iyileştirilmesine bağla-nanan verimliliği arttıran oldukça güçlü genel bir eğilime ve

Macaristan, Avusturya, Hırvatistan ve Slovakya gibi pancar üreten Orta Avrupa ülkelerinde hüküm süren çok elverişli koşulların olmasına

bağladı.

Bu ülkeler oldukça küçük üreticiler olmasına rağmen, birleştirildiğinde, verimlilikte tahmin edilen çift haneli artışlar, AB seviyesinde öngörülen bu verim artışlarının neredeyse yarısından sorumludur.