ANASAYFA - İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİN..

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU

İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Değişikliği, 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile; hakediş belgeleri, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenerek Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden Kurumumuza iletilecek ve ayrıca tahsisat miktarına konu C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecektir. İlgili Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete

Kamuoyuna duyurulur.