ANASAYFA - ISO’nun Yaz Dönemi Olağan Toplantıları El Salvador’da Gerçekleştirildi

ISO’nun Yaz Dönemi Olağan Toplantıları El Salvador’da Gerçekleştirildi

 Uluslararası Şeker Örgütü’nün (ISO) yaz dönemi olağan toplantıları ile “Sürdürülebilirlik: Gerekli Bir Açılım” konulu çalıştay 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında El Salvador’da gerçekleştirildi. Halihazırda 4 yıldır ISO Başkanlığını yürüten Sayın Jose Orivé yeniden ISO Başkanı seçildi.

51. ISO Çalıştayı, Pazar Değerlendirme, Tüketim ve İstatistik Komitesi (MECAS) Toplantısı, İdari Komite Toplantısı ve Konsey Toplantısının gerçekleştirildiği toplantılara Kurumumuz Genel Sekreteri Ahmet PELİT ile Kurumumuz Grup Başkanı Nuh KAYGISIZ katıldı.

51. ISO Çalıştayında,

· Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik ve Çeşitlilik Arayışı

· Kalkınma Hedeflerinin Şeker Endüstrisindeki Yeri

· Şekerde Sürdürülebilirlik

· Svaziland Şeker Endüstrisi: Sürdürülebilirlik Platformu Oluşturmak

· Şeker Endüstrisinde Küresel Eğilimler

· Dünya Şeker Piyasası Esasları ve Perspektifler

gibi hususlar; El Salvador, Kosta Rika, Guatemala, İngiltere ve Svaziland’dan katılan konuşmacıların yaptıkları sunumlar ile geniş bir şekilde tartışıldı.

49. MECAS toplantısında ise, ISO ekonomistleri tarafından hazırlanan Bağımsız Devletler Topluluğu’nda Şekerin Durumu ve Genel Görünümü; Alternatif Tatlandırıcılar: Başlıca Gelişmeler ve Büyüme Potansiyeli; Sertifikalandırılmış Şeker, Genetiği Değiştirilmiş Şeker ve Sürdürülebilirlik ile Dünya Şeker Piyasası Çeyrek Dönemine ilişkin hazırlanan raporlar üyelere sunuldu.

Bu iki toplantının yanı sıra; İdari Komite Toplantısı, İtimatnameler Komitesi Toplantısı ve Konsey Toplantısı da gerçekleştirilmiş olup, bahse konu toplantılarda örgütün mali yapısı, üye oy dağılımlarına ilişkin hususlar ile üyelere özel konularda bilgi aktarımında bulunuldu.

Konsey Toplantısında alınan önemli kararlardan biri de halihazırda 4 yıldır ISO Başkanlığını yürüten Sayın Jose Orivé’nin yapılan oylama sonucunda yeniden 4 yıllık dönem için ISO Başkanı seçilmesi oldu.