ANASAYFA - Şeker Kurumu Kasım Aylık Bülten Yayımlandı

Şeker Kurumu Kasım Aylık Bülteni Yayımlandı

Kurumumuzun 2017 yılı Kasım Aylık Bülteninde, C şekeri tahsisatları, ihraç ön izinleri, ithalat uygunluk belgeleri ile işletme kayıt belgesi için uygunluk yazısına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kasım aylık bülteninde, şekeri ucuz fiyatla temin edebilmeleri için şekerli mamul ihracatını belgeleyen imalatçı-ihracatçılara 7 bin 942 ton C şekeri karşılığı olarak Kurumumuzca 118 adet Tahsisat Belgesi düzenlendiği kaydedildi.

Şeker Kurumu’nun Kasım ayı aylık bülteninin tamamına erişmek için tıklayınız