HIZLI MENÜ
ANASAYFA - HAMMADDE VERİLERİ
Yıllar İtibariyle Türkiye Şeker Pancarı Ekim ve Üretimi

Yıllar

Pancar Eken Çiftçi Sayısı
ADET

Ürün Taşıyan Alan, Ha

Üretilen (Bedeli Ödenen) Pancar, Bin Ton

Ortalama Verim, Ton/Ha

1997

450.215

466.652

18.425

39,48

1998

492.495

500.951

22.060

44,04

1999

420.106

416.190

16.855

40,50

2000

411.324

408.367

18.759

45,94

2001

479.243

356.517

12.551

35,20

2002

492.232

371.795

16.523

44,44

2003

459.571

319.498

12.758

39,93

2004

390.635

320.677

13.753

42,89

2005

347.814

335.556

15.181

45,24

2006

311.799

323.714

14.452

44,64

2007

246.797

298.874

12.415

41,54

2008

209.115

320.731

15.488

48,29

2009

187.937

323.970

17.275

53,32

2010

196.901

328.651

17.942

54,59

2011

171.752

293.841

16.126

54,88

2012

140.682

280.186

14.920

53,25

2013

126.307

290.910

16.489

56,68

2014

124.354

287.461

16.743

58,24

Pazarlama Yılları İtibariyle İşlenen Pancar ve Üretilen Şeker

PAZARLAMA YILLARI

İŞLENEN PANCAR

ÜRETİLEN ŞEKER

2000/01

17.637

2.535

2001/02

12.017

1.652

2002/03

15.824

2.157

2003/04

12.394

1.762

2004/05

13.302

1.940

2005/06

14.676

2.070

2006/07

13.742

1.845

2007/08

12.122

1.708

2008/09

15.182

2.152

2009/10

16.982

2.531

2010/11

17.261

2.262

2011/12

15.642

2.270

2012/13

14.516

2.129

2013/14

16.036

2.390

2014/15

16.189

2.058

Yıllar İtibariyle Türkiye Mısır Ekim ve Üretimi

 

YILLAR

ÜRETİM (TON) 

ÜRÜN TAŞIYAN ALAN (HA)

VERİM (KG/HA)

1997

2.080.000

545.000

3.817

1998

2.300.000

550.000

4.182

1999

2.297.000

518.000

4.434

2000

2.300.000

555.000

4.144

2001

2.200.000

550.000

4.000

2002

2.100.000

525.000

4.200

2003

2.800.000

550.000

5.091

2004

3.000.000

545.545

5.505

2005

4.200.000

600.000

7.000

2006

3.811.000

536.000

7.110

2007

3.535.000

517.500

6.830

2008

4.274.000

595.000

7.200

2009

4.250.000

591.922

7.180

2010

4.310.000

594.000

7.256

2011

4.200.000

589.000

7.131

2012

4.600.000

622.609

7.388

2013

5.900.000

659.222

8.950

2014

5.900.000

658.645

9.034

Kaynak :www.tmo.gov.tr 2013 Yılı Sektör Raporu, Sayfa 25 (Tablo 33.Türkiye Mısır Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi)                              

*Kaynak: http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/istatistikler/tablolar/5misireuva.pdf