HIZLI MENÜ
ANASAYFA - HAKKIMIZDA

T.C. Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan Kurum, Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere oluşturulmuştur.

Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurumun organları, Şeker Kurulu ve hizmet birimleridir.

Şeker Kurulu, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Şeker Kanunu kapsamındaki her türlü kararı alır ve uygular.

Kurulun başkanı Kurumun da başkanıdır.

Kurum, Kurul tarafından yönetilir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.

Kurum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız