HIZLI MENÜ
ANASAYFA - VİZYON VE MİSYON

VİZYON
Şeker Kurumu'nun vizyonu; kendine yeterli, yenilikçi, rekabetçi ve serbest piyasa içerisinde çalışabilen bir şeker sektörü oluşturmaktır.

MİSYON
Şeker Kurumu'nun misyonu; yurt içi şeker talebinin, doğal kaynakların dengeli kullanımı gözetilerek, yeterli, sürekli ve ekonomik bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak şeker piyasasını düzenlemek ve denetlemektir.